עבריתEnglish
כמות:
קוד קופון:
סה"כ: ₪0.00
המחיר כולל מע"מ כחוק ט.ל.ח

תנאי שימוש

טופס התשלום מוגן באמצעות 256 Bit SSL (Layer Socket Secure), הינו הסטנדרט המקובל היום בהעברת מידע מאובטח באינטרנט. פרוטוקול זה מאפשר לדפדפן הגולש לתקשר עם האתר באופן בלתי נראה ולהקים ערוץ תקשורת מוצפן וייחודי רק לו. לאחר הקמת ערוץ זה, הגולש יכול להעביר מידע כגון מספרי כרטיס אשראי באופן מאובטח וללא חשש

כללי:

תקנון זה מבטא את התנאים החלים עליך במידה ותבחר לרכוש באתר "סילונית" אשר בבעלות חברת "דכוטן בע"מ" הוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון !

גלישה באתר ו/או שימוש באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

האתר פותח ומופעל ע"י ארזנט - פתרונות אינטרנט ונועד גם להוות אמצעי תשלום מקוון, שיסייע לקונים, לבצע תשלום כספי בצורה נוחה ומאובטחת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת.

מדיניות השירות:

"סילונית" הינו אתר המכיל טופס אמצעי תשלום מאובטח ברשת האינטרנט למשלמים, אשר באמצעותו יכול כל גולש להעביר תשלום עבור מוצר /שרות שאותו הוא מעוניין לרכוש.
אתר "סילונית" מאפשר את התשלום למוצר ו/או שרות המוצע למכירה באתר, אפשרויות התשלום, שרות על המוצרים ומדיניות הביטולים מובאים לידיעת הגולש. וחובתו לקרוא אותן בקפידה לפני ביצוע התשלום ולפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה.

מאחר ואתר " סילונית " עוסק בין השאר במתן אפשרות לביצוע תשלומים תהיה פעילות הסליקה בלבד תחת אחריות מפעילי האתר, ולא כן לגבי תהליך המכירה והשרות.

במידה ולא התקבל המוצר /שרות אשר בגינו בוצע התשלום באתר, "סילונית" יבוצע החזר מלא של התשלום שהתקבל למעט המקרים בהם נעשה שימוש לא נאות באפשרות רכישת המוצר, בכל מקרה שכזה נטל ההוכחה בגין אי קבלת המוצר/ שרות על הגולש.

חברת "דכוטן בע"מ" שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות או להפסיק, בכל רגע נתון, את השירות לתקופה מוגבלת או לצמיתות.

 

שימוש ורישום לאתר "סילונית":

כל גולש רשאי לבצע תשלום לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), או, אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות. 
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

 

התחייבויות בעת הרישום לאתר:

במילוי הפרטים באתר, הנך מאשר ל "דכוטן בע"מ" לשמור מידע מסוים אודותיך, ואודות כרטיס/י האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך.
הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס התשלום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.
אתה מסכים כי שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובתך ומספר הטלפון שלך ייחשפו לצורכי השלמת העסקה שבצעת בלבד.
חברת " דכוטן בע"מ " לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם לך כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלהלן, וזאת בכפוף לכל חוק.

 

השימוש בשירות:

חברת "דכוטן בע"מ" מבקשת להביא לתשומת לבך ולהדגיש כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר "סילונית" הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל דיני המכר הרלוונטיים הנוהגים במדינת ישראל ובכל מדינה רלוונטית לקונה ו/או למוכר בעסקה כלשהי.

 

הגבלת אחריות:

חברת " דכוטן בע"מ " מציעה לך אפוא לנקוט בכל אמצעי זהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו לדעתך על מנת לאתר ולוודא את זהותו האמיתית של המשתמש בעל דברך על מנת לצמצם ככל האפשר נזקים ועגמת נפש העלולים להיגרם לך מהתקשרות עסקית באמצעות האתר עם גורמים בלתי רצויים.
אתה פוטר בזה את חברת " דכוטן בע"מ " ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהן שעניינן נזק או הוצאה שמקורם במישרין או בעקיפין בחילוקי דעות שיתגלעו בינך ובין בעל דברך בעסקה כלשהי, והכל בין שהיה ידוע ל חברת " דכוטן בע"מ " דבר המחלוקת ובין אם לאו.

 

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש:

חברת " דכוטן בע"מ " לא תעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצד ג כלשהו, אלא, לצורך ביצוע התשלום.
מעבר לשימוש הנ"ל חברת " דכוטן בע"מ " מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. חברת " דכוטן בע"מ " תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
חברת " דכוטן בע"מ " נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת " דכוטן בע"מ " לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

 

ביטול רכישה:

הנך רשאי לבטל את הרכישה, כל עוד המוצר נמצא באריזה המקורית וללא פגם ו/או בלאי בו. הנך רשאי לבטל את הרכישה בתוך 14 ימים מיום ההזמנה. כדי לבטל את הרכישה עליך ליצור קשר טלפוני עם מנהל האתר בטלפון: 050-3873049. לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך אצל המנהל, עליך לשלוח את המוצר בחזרה לחברה. לאחר ביטול הרכישה תזוכה במחיר ששילמת עבורו (לא כולל חיוב דמי משלוח), ובניכוי הוצאות האתר כדין.

במקרה של ביטול רכישה כאמור, רשאי האתר לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של כ- 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש"ח לפי הזול מביניהם. במידה והאתר שלח את המוצר ללקוח והמוצר טרם הגיע ללקוח יחויב הלקוח בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14 ה בחוק הגנת הצרכן: "לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח , אריזה או כל או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל הוצאה ההתקשרות בעסקה או בחוזה או בשל ביטולה".

אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום הנך רשאי לשלוח לאתר את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל פנייתך, יפעל הספק כאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. ע"פ חוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג ) (4) לקוח לחוק לא רשאי לבטל עסקה שבה בוצעו שדרוגים במיוחד בשביל הלקוח, להלן ציטוט הסעיף:" טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

 

סמכות שיפוט:

ביצוע תשלום באמצעות מערכת אתר "סילונית", הינו בבחינת עסקה במסמך חסר, כמשמעותו בחוק.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם.
בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל אביב.

 

שונות:

רישומי המחשב של חברת " דכוטן בע"מ " בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מטעמי נוחות, התקנון בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים.

פרטי תשלום / כרטיס אשראי

פרטי תורם/ת